დასრულებული პროექტები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი – “ღია მეცნიერება”