კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტი

კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტი

გერონტოლოგიის და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტი